Дюля:

Хемус
Португалска
Хебър
Триумф

Бадем:

Нонпарейл
Приморски
Аспарух
Никитски
Старт

Дрян:

Казанлъшки Крушовиден
Шуменски Цилиндричен
Панчаревски

Райска Ябълка:

Костата
Хиакуме
Хиро Таненаши

Хинап:

Едроплоден

Касис:

Силвергитерово черно

Мушмула:

Местен

Нектарина:

Фантазия
Съмър Бюти
Венус
Старк Ред Голд
Нектаред

Други:

Американска Боровинка
Арония