Костата

Дърво: Пирамидална форма на короната. Листата са едри, плътни, блестящо зелени.
Плодове: Жълт с остър връх и леко конусовидна форма.
Беритбена зрялост: Края на октомври след първите слани.