Хиакуме

Дърво: Много едри, с малка плодовитост.
Плодове: Жълт с кръгла форма.
Беритбена зрялост: Края на октомври след първите слани.