Морспър Голден

Срок на зреене: 20-30 септември.
Дърво: Слаб растеж.
Време на започване на цъфтеж: Средно късен.

Плодове: Средно едри, кълбовидно конични, жълти до златистожълти в беритбена зрялост, сладки до слабо кисели. Съхраняват до 6 месеца в хладилни условия.