Прима

Срок на зреене: 20-25 август
Морфология: Дърво – силно растящо, корона – кълбовидна до разлята и умерено гъста. Много родовит и скороплоден сорт.
Опрашители: Виста Бела, Молиз Делишес, Флорина.
Резистентност: Устойчив на струпясване и слабо чувствителен на брашнеста мана. Има добра студоустойчивост.

Плодове: Едри със средна маса (200г.). Форма – кълбовидно конични до кълбовидно плоски, често несиметрични. Кожица – дебела, здрава, лъскава, слабо мазна, с размита винено – до тъмночервена окраска, покрити с лек восъчен налеп. Месо – жълтеникаво, плътно, сочно, сладко кисело. Плодовете се съхраняват при хладилни условия около 3 месеца.