Флорина
Флорина

   Нов сорт, селекциониран във Франция, където е известен и с наименованието Керина. У нас не е познат на практиката. Дървото е силно растящо, с гъста конусовидна корона. Цъфтежът е средно късен. Сортът е добър опрашител. Опрашва се от сортовете на групата на Червена и Златна превъзходна - Прима, Мелроуз, Айдaред, Грени Смит. Той е скоро плоден и е с висока родовитост. Устойчив е на струпясване, много слабо чувствителен е на брашнеста мана и на огнен (бактериален) пригор. Плодовете са средно едри до едри, кълбовидно конични до кълбовидно плоски, често са с несиметрични половинки. Основният цвят е жълто-зелен, а покривният - размит и на ивици червен до тъмночервен, обхващащ почти целия плод, имат умерен восъчен налеп. Месото им е кремаво, хрупкаво, сочно, сладко, слабо кисело, ароматично, с много добро качество. Беритбената зрялост настъпва към края на септември - началото на октомври. Те понасят добре манипулация и транспорт, а съхраняемата им способност е с около един месец по-добра от тази на сорт Златна превъзходна.


Демократ

   Не е въведена информация.


Шарден

   Сравнително нов френски сорт, почти непознат на нашите производители и консуматори. Дървото е силно растящо, с широко кълбовидна корона. Цъфти средно късно. Сортът е три плоден, т.е. лош опрашител. Опрашва се от сортовете на групата на Червена превъзходна - Мелроуз, Грени Смит, Прима. Той е скоро плоден с добра и редовна родовитост, по-слабо чувствителен е на струпясване и на брашнеста мана от сорт Златна превъзходна. Плодовете са едри до много едри, кълбовидно конични, с правилна форма, жълто-зелени, слабо чувствителни на ръждивост. Месото им е бледо кремаво до жълтеникаво, плътно, сочно, сладко-кисело, ароматично, с много добро качество. Беритбената им зрялост настъпва през първата десетдневка на октомври. Изискват по-внимателна манипулация и транспорт. Съхраняват се при обикновени условия 3-4 месеца, а при хладилни - около 6 месеца.


Чадел
Чадел

Дърво: Средно силен растеж.
Време на започване на цъфтеж: Ранен.
Срок на зреене: 15-25 септември.
Плодове: Средно едри до едри, закръглено-конични, бледо жълти с червени ивици от огряваната страна или интензивно червени при отглеждане в место растения с по-голяма надморска височина, сладко-кисели.
Съхраняват се много добре.


Брибурн

Дърво: Слаб растеж.
Време на започване на цъфтеж: Средно ранен.
Срок на зреене: 25 септември - 5 октомври.
Плодове: Средно едри, с удължена форма и жълтозелен цвят с големи червено кафяви ивици, сладки, леко възкисели. Сортът е с много добра родовитост и се нуждае от пререждане на завръзите.
За хладилно съхраняване не са много подходящи.


Айвания
Айвания

   Български сорт. Плодовете са средно едри, жълти, с розово-карминено оцветяване от слънчевата страна. месото е сладко с добро качество. Само безплоден. Опрашва се от групата на Червената и Златната превъзходна, Карасоянка, Грени Смит. Узрява около началото на октомври.


Фуджи
Фуджи

Дърво: Силен растеж.
Време на започване на цъфтеж: Средно късен
Срок на зреене: 15-20 октомври.
Плодове: Средно едри, плоско кълбовидни, покрити с размити червени ивици и петна, сладко-кисели.
Съхраняват се отлично.


Виста Бела
Виста Бела

   Летен сорт, получен в САЩ. Дървото е силно растящо, с умерено гъста корона и здрави скелетни клони. Цъфти средно рано и е добър опрашител. Добри негови опрашители са Прима, Джърсимак, Молиз Делишес, Либърти, Айдaред. Сортът е скоро плоден и родовит. Чувствителен е на струпясване и брашнеста мана. Има добра приспособимост към различни климатични условия. Плодовете са средно едри, плоски до плоско кълбовидни, жълто-зелени, с виолетово-червена окраска и силен восъчен налеп. Месото е белезникаво, нежно, кисело сладко, с добро до много добро качество.Узрява през първото десетдневие на юли и най-добре е да се берат на два пъти. Понасят добре манипулация и транспорт.


Старкримсон
Старкримсон

   Американски сорт. Средно едри до едри плодове, кълбовидни-конусовидни до удължено-конусовидни, почти изцяло тъмночервени, сладки, ароматни, с много добро качество. Само безплоден. Опрашители са Молиз Делишес, Прима, Озарк Голд, групата на Златна превъзходна, Айвания, Грени Смит. Чувствителен е на струпясване и слабо чувствителен на брашнеста мана. Чувствителен е на зимните студове. Изисква по-топъл климат и плодородни почви. Узрява около второто десетдневие на септември.


Червена Превъзходна
Червена Превъзходна

Дърво: Силен растеж.
Време на започване на цъфтеж: Средно късен.
Срок на зреене: 10-25 септември.
Плодове: Много едри, продълговато конусовидни, с широка основа, стеснен пресечен връх и ребра, тъмночервена окраска на ивици и петна, сладки.
Съхраняват се добре до 3 месеца.


Прима

Дърво: Силен растеж.
Време на започване на цъфтеж: Средно ранен.
Срок на зреене: 20-25 август.
Плодове: Средно едри, кълбовидно плоски, често несиметрични, с размита винено - до тъмночервена окраска, покрити с лек восъчен налеп, сладко-кисели.
Съхраняват се добре за кратко при контролирани условия.


Озарк Голд
Озарк Голд

   Американски сорт. Има средно едри до едри кълбовидно-конусовидни плодове. Обагрени са жълто, често с руменец, без ръждивини, сладко-възкисели, с добро до много добро качество. Само безплоден. Добри опрашители са Молиз Делишес, Прима, Старкримсон, групата на Златна превъзходна, Айвания, Грени Смит. Чувствителен е на струпясване и слабо чувствителен на брашнеста мана. Плодовитостта е много добра и сравнително редовна. Узрява в края на август и началото на септември.


Муцу
Муцу

   Японски сорт. Плодовете са едри до много едри, заоблено конусовидни, жълти. Устойчиви са на ръждивост. Сладки, слабо кисели, ароматни, с много добро качество. Само безплоден. Добри опрашители са групата на Червената превъзходна, Мелроуз, Грени Смит. Слабо чувствителен е на струпясване и брашнеста мана. Узрява около края на септември.


Морспър Голден

Дърво: Слаб растеж.
Време на започване на цъфтеж: Средно късен.
Срок на зреене: 20-30 септември.
Плодове: Средно едри, кълбовидно конични, жълти до златистожълти в беритбена зрялост, сладки до слабо кисели.
Съхраняват до 6 месеца в хладилни условия.


Молиз Делишес
Молиз Делишес
Молиз Делишес
Молиз Делишес

   Американски сорт. Дървото е силно растящо, С умерено гъста корона. Цъфти средно късно и е добър опрашител. Негови опрашители са Грени Смит, Прима, Озарк Голд и тези от групата на Червена и Златна превъзходна. Той е скоро плоден и много родовит, средно чувствителен на струпясване и на брашнеста мана. Плодовете са едри до много едри, кълбовидно конични до удължено конични (приличат на плодовете на Червена превъзходна). Те са светлозелени с ярка червена окраска, покриваща по-голяма част от плода. Месото им е кремаво, нежно, сладко, с приятен аромат и много добро качество. Узряват около средата на август, понасят добре манипулация и транспорт.


Мелроуз
Мелроуз

   Създаден е в САЩ. У нас се разпространява усилено след 1979 година. Дървото е силно до умерено растящо. Цъфтежът е средно късен. При него се срещат ненормално развити цветове - някои нямат нормален брой венчилистчета, а други са недоразвити. Сортът е добър опрашител. Опрашва се от сортовете на групата на Златна превъзходна - Айдaред, Джонатан, Грени Смит, Прима, Флорина. Не трябва да се засажда в съседство със сортовете от групата на сорт Червена превъзходна, тъй като не могат да се опрашват помежду си. Сортът е сравнително скоро плоден и е с висока родовитост. Показва средна чувствителност към струпясване и брашнеста мана. Плодовете са едри до много едри, кълбовидно плоски до кълбовидно конични, жълто-зелени, покрити в по-голямата си част от тъмночервена окраска. Месото им е бледо кремаво, сочно, сладко-кисело, с много добро качество. Беритбената зрялост настъпва през третата десетдневка на септември. Понасят добре манипулация и транспорт и се съхраняват по-добре от тези на сорт Златна превъзходна, като към края на съхранението придобиват брашнеста консистенция.


Карастоянка
Карастоянка

   Български сорт. Плодовете са средно едри, плоско заоблени, червени, сладки, слабо кисели, с добро качество. Само безплоден. Добри опрашители са групата на Червената и Златната превъзходна, Айвания, Грени Смит. Узрява около третото десетдневие на септември.


Джонатан

Дърво: Умерен растеж.
Време на започване на цъфтеж: Средно късен.
Срок на зреене: 5-15 септември.
Плодове: Средно едри, кълбовидно конусовидни, червени, с ръждиви петна и мрежовидна ръждавина, сочни, приятно кисели.
Съхраняват се много добре до 5-6 месеца.


Джонаред

Време на започване на цъфтеж: Средно ранен.
Срок на зреене: 5-15 октомври.
Плодове: Едри, плоско кръгли, жълтозелени, с красива размита червено малинова ръждавина, сладки-кисели, плътни, сочни.
Съхраняват се много добре до 5-6 месеца.


Джонаголд
Джонаголд

   Този сорт е селекциониран в САЩ и е нов за нашата страна. Дървото е умерено до силно растящо, със скелетни клони, които образуват широка, отворена корона. Цъфтежът е средно късен. Сортът е три плоден, т.е. лош опрашител. Опрашва се от групата на Червена превъзходна, Мелроуз, Глостер 69, Флорина, Айдaред, Грени Смит. Сортът е скоро плоден и родовит. Умерено чувствителен е на струпясване и на брашнеста мана. Плодовете са едри, кълбовидно конични, със жълто-зелен основен цвят, покрит повече или по-малко (в зависимост от годината и место растенето) с размит и на ивици червен цвят. Месото им е кремаво, хрупкаво, сладко, приятно кисело, с много добро качество. Беритбената зрялост настъпва около 15-20 септември, или почти едновременно със сорт Златна превъзходна. Изисква внимателна манипулация и транспорт, съхранява се в обикновени условия около 3 месеца, а при хладилни - около 6 месеца.


Айдаред

Дърво: Умерен растеж.
Време на започване на цъфтеж: Ранен.
Срок на зреене: 10-20 септември.
Плодове: Едри до много едри, кълбовидни, слабо сплеснати с тъмно малиново червени ивици и петна, кисело сладки. Сортът е с много добра родовитост.
Съхранява се добре.


Грени Смит
Грени Смит
Грени Смит

   Австралийски сорт, все още слабо разпространен у нас. Дървото е силно растящо, с широка обратно конусовидна корона, с видимо оголване на скелетните клони в основата им. Цъфтежът е средно късен, а сортът е добър опрашител. Негови опрашители са сортовете Глостер 69, от групата на Червена и Златна превъзходна, Молиз Делишес, Мелроуз, Айвания. Той е с добра и редовна родовитост, слабо чувствителен е на струпясване и е средно чувствителен на брашнеста мана. Плодовете му са средно едри до едри, кълбовидно конични, с правилна форма, интензивно-зелени, понякога със слаб кафяво червеникав руменец. Месото им е белезникаво, плътно, сочно, сладко-възкисело, приятно освежаващо, с добро до много добро качество. Беритбената им зрялост настъпва през последната десетдневка на октомври. Понася много добре манипулация и транспорт. При обикновени условия се запазва 4-5, а при хладилни - 6-7 месеца. Трябва да се отглежда на места с продължителна и топла есен.


Златна Резистентна

   Не е въведена информация.


Златна Превъзходна
Златна Превъзходна

   Един от най-разпространените сортове. Дървото е средно растящо. Добре се опрашва от групата на Червената превъзходна, Мелроуз, Грени Смит. Плододава обилно. Плодовете са сладки. Узряват около третото десетдневие на септември. При обикновени условия се съхранява 2-3 месеца, в хладилник до 6 месеца.


Глостер 69
Глостер 69

   Нов за нашата страна сорт, създаден във ФРГ под наименованието Глостер 69. Дървото е силно растящо, с прибрана метловидна корона и дълги скелетни клони, видимо оголени в основата си. Цъфтежът е средно късен. Той е добър опрашител, а негови опрашители са сортовете от групата на Златна превъзходна - Мелроуз, Грени Смит, Флорина. Чувствителен е на струпясване и е слабо чувствителен на брашнеста мана. Плодовете са средно едри, кълбовидни до удължено конични (приличат на тези на сорт Червена превъзходна), с жълто-зелен основен цвят, покрит с червена до тъмночервена окраска почти по целия плод. Месото им е бледо кремаво, хрупкаво, сладко, приятно кисело с много добро качество. Беритбеният момент настъпва през третото десетдневие на септември, почти едновременно или малко след сорт Златна превъзходна. Понасят добре манипулация и транспорт. Съхраняемата им способност е почти като на сорт Джонаголд. Към края на съхранението придобиват брашнеста консистенция и губят вкусовите си качества.


Гала Мондиал

Дърво: Средно силен растеж.
Време на започване на цъфтеж: Средно ранен.
Срок на зреене: 25 август - 5 септември.
Плодове: Дребни до средно едри, кълбовидно конични, жълточервени на места с ярко изразена карминено червена окраска, сладки, леко възкисели. Дървото е с много висока родовитост, подходящо само за топли райони на отглеждане.