Жифардова Масловка

Време на цъфтеж: Ранен.
Срок на зреене: 10-20 юли.
Плодове: Средно едри, удължено яйцевидни, жълтозелени, с размити червено-кафяви петна от огряваната страна, с многобройни кафяви точки, зеленикав ореол и ръждавини около дръжката, сладки, много сочни, без каменисти клетки.
При обикновени условия могат да се съхраняват 4-5 дни, а в хладилници до 2 месеца.


Клапов Любимец
Клапов Любимец

Време на цъфтеж: Средно късен.
Срок на зреене: 1-15 август.
Плодове: Средно едри, имат правилна крушовидна форма, с малка шийка, резедаво зелени в беритбена зрялост и зеленикаво жълти в консумативна, с ярко малиново червено оцветяване по огряваната страна.
Съхраняват се в хладилни условия до 2 месеца.


Хардиева Масловка
Хардиева Масловка

Време на цъфтеж: Средно късен.
Срок на зреене: 25 август - 5 септември.
Плодове: Едри, късо крушовидни или широко конични, бронзово кафяви със слаб тъмночервен руменец, сладки, сочни, с приятен мускатов аромат.
Съхраняват се до месец.


Червена Вилямова Масловка

Време на цъфтеж: Средно късен.
Срок на зреене: 30 август - 10 септември.
Плодове: Едри до много едри, с притъпено крушовидна форма и неравна повърхност, червено оцветени с по-тъмночервени ивици.
Плодовете се съхраняват около 3 месеца в хладилни условия.


Конференция

Време на цъфтеж: Средно късен.
Срок на зреене: 20-30 септември.
Плодове: Средно едри, продълговато крушовидни, зелено жълти, с мрежеста ръждавина, която обхваща целият плод, умерено сладки, ароматни.
Съхраняват се добре в хладилни условия до 5 месеца.


Пас Красан
Пас Красан

Време на цъфтеж: Средно Ранен.
Срок на зреене: 15-25 октомври.
Плодове: Много едри, кълбовидни, сплескани към чашката, матовожълти с ръждавини, кисело-сладки, сочни, ароматни.
Съхраняват се много добре.


Попска
Попска

Време на цъфтеж: Средно ранен.
Срок на зреене: 1-10 октомври.
Плодове: Много едри, удължено крушовидни, зеленикаво жълти до сламено жълти със слаб руменец, многобройни точки и кафява линия по дължината на плода, сладки кисели с каменисти клетки, зърнести, сочни, без аромат.
Съхраняват се отлично с хладилни условия до февруари-март.


Ранна Болярка

Срок на зреене: 15-20 юни.
Плодове: Средни, с крушовидни до тъпо крушовидни, жълти с лек руменец, сладки, сочни с лека киселина и приятен крушов аромат.
Съхраняват се до 4-5 дни при обикновени условия.


Абат Фетел
Абат Фетел

Време на цъфтеж: Средно късен.
Срок на зреене: 20-30 септември.
Плодове: Едри, кратуни видни, бронзово жълти с бакърено оранжев руменец, с ръждива дръжчена страна, сладки, сочни.
Съхраняват се до края на декември.


Боскова Масловка

Време на цъфтеж: Късен.
Срок на зреене: 25-30 септември.
Плодове: Много едри, бутилковидно удължени, жълто кафяви с бронзова ръждавина, сладки, сочни.
Съхраняват се до 2-3 месеца.


Вилямова Масловка
Вилямова Масловка

Време на цъфтеж: Средно късен.
Срок на зреене: 20-30 август.
Плодове: Много едри, пресечено крушовидни с неравна повърхност, восъчно жълти с ръждиви точки и петна, сладки, много сочни, със силно изразен мускатов аромат.
При обикновени условия се съхраняват добре 10-15 дни, а в хладилни 9-10 седмици.


Харденпонтова Масловка

   Не е въведена информация.


Хебър
Хебър
Хебър
Хебър

   Не е въведена информация.