Праскова:

Ласкава
Евмолпия
Глоухейвън
Сентри
Хале
Файет
Редхейвън

Дюля:

Хемус
Триумф
Португалска

Бадем:

Никитски
Приморски
Старт

Нектарина:

Фантазия

Декоративни:

Японска вишна - червена
Японска вишна - розова
Червенолистна джанка

Хинап:

Ли
Ланг

Други:

Арония
Райска Ябълка