Праскова:

Ласкава
Евмолпия
Глоухейвън
Редхейвън
Катерини
Андорос

Дюля:

Хемус
Португалска

Бадем:

Никитски
Старт

Дрян:

Казанлъшки Крушовиден
Шуменски Цилиндричен
Панчаревски

Нектарина:

Фантазия

Други:

Арония
Райска Ябълка
Хинап