Брашнеста Мана

Брашнестата мана е повсеместно разпространена гъбна болест. Симптоми. Признаците на болестта се развиват по всички зелени растителни органи - листа, ...
Прочети още ...

Струпясване

Струпясването има повсеместно разпространение и определящо стопанско значение. При благоприятни условия за развитието на болестта, тя може да предизвика пълно ...
Прочети още ...

Ранно Кафяво Гниене

Ранно кафяво гниене се проявява в особено големи размери по кайсията, вишната, черешата и сливата, макар че е в състояние да нападне и останалите костилкови и ...
Прочети още ...

Загиване на завръзите на дюлята

Загиването на завръзите е повсеместно разпространена и стопански най-вредна болест по дюлята. ...
Прочети още ...