Брашнеста Мана

Брашнестата мана е повсеместно разпространена гъбна болест.

Симптоми. Признаците на болестта се развиват по всички зелени растителни органи – листа, зелени леторасти и цветни части, под формата на разпръснат, бял, рехав, гъбен налеп, който предизвиква пригор и деформация на тъканите.

Контрол. Необходима е прецизна фитосанитарна резитба на системно болните леторасти до здрави тъкани.

Препарати. Скор, Вектра, Рубиган и други.

Брашнеста Мана по Ябълката

Брашнестата мана по ябълката има голямо икономическо значение, особено за силно чувствителните сортове.

Причинител. Гъбата Podosphaera Leucotricha.

Високо чувствителни срещу брашнеста мана са сортовете: Златна Превъзходна, Джонатан, Златна Резистентна, Джонаголд, Айдаред, Виста Бела, Грени Смит и други.

Умерена устойчивост към брашнеста мана имат сортовете: Глостер 69, Фуджи, Молиз Делишес, Червена Превъзходна

Високо ниво на устойчивост спрямо брашнеста мана имат сортовете: Прима, Демократ, Озарк Голд.

Брашнеста Мана по Дюлята

Брашнестата мана по дюлята има ограничено стопанско значение.

Причинител. Гъбата Podosphaera Oxyacanthae.

Брашнеста Мана по Прасковата и Бадема

Брашнестата мана по прасковата и бадема е болест с нарастващо стопанско значение поради високата чувствителност на преобладаващата част от отглежданите у нас сортове.

Причинител. Гъбата Sphaerotheca Pannosa

Особено висока чувствителност има при нектариновите сортове.

Устойчивост е установена при прасковените сортовете: Хале и други.

Брашнеста Мана по Кайсията и останалите костилкови овощни видове

Брашнестата мана по кайсията и по останалите костилкови овощни видове има ограничено стопанско значение.

Причинител. Гъбата Podosphaera Tridactyla.

Брашнеста Мана по Лешника

Брашнестата мана по лешника се проявява както по леската, така и по културният лешник.

Причинител. Гъбата Phyllactinia Suffulta.