Загиване на завръзите на дюлята

Загиването на завръзите е повсеместно разпространена и стопански най-вредна болест по дюлята.

Симптоми. В централната част на младите върхови листа се образуват светлокафяви петна, които се разрастват по нерватурата и скоро обхващат цялата петура. При влажно време по горната страна на петната се появява светъл плесенов налеп, издаващ приятна бадемова миризма. От листата паразитът колонизира върховете на летораслите и цветните пъпки, които некротират. След прецъфтяването нападнатите завръзи не се развиват и заедно с прилежащите един-два листа изсъхват.

Причинител. Гъбата Monilinia Cydoniae.

Контрол.: Необходимо е внимателно изрязване и унищожаване на намиращите се в короната мумифицирани плодове, които са източник на първичната инфекция. Препоръчва се дълбоко заораване на нападнатите плодове, с което се ограничава формирането на апотеции и се затруднява изнасянето им над почвата. При благоприятни условия за развитие на болестта се препоръчват вегетационни пръскания преди цъфтежа, при появата на розов конус, във фаза масов цъфтеж и непосредствено след прецъфтяването.

Препарати. Метил Топсин и други.

Не са установени дюлеви сортове, устойчиви спрямо загиването на завръзите.