Струпясване

Струпясването има повсеместно разпространение и определящо стопанско значение. При благоприятни условия за развитието на болестта, тя може да предизвика пълно унищожаване на продукцията в количествено и качествено отношение.

Симптоми. Признаците на болестта се проявяват по всички надземни части на растенията – листни дръжки и листа, цветни дръжки, чашелистчета, плодни дръжки и плодове, във вид на закръглени мазни петна, които по-късно се покриват със зеленосив плътен налеп, а на края некротират. Петната се развиват от двете страни на листната повърхност. Нападнатите листа пожълтяват, изсъхват и окапват. Повредите по цветните и плодните дръжки предизвикват опадане на цветовете и младият завърз. Върху плодовете се формират различно големи тъмно маслени петна, често ограничени със сив венец.

Контрол. За създаване на нови насаждения трябва да се избират подходящи, проветриви и добре дренирани терени. Необходима е дълбока оран в края на вегетационния сезон, с цел заораване на нападнатите листа и намаляване на изходната зараза.

Препарати. Скор, Рубиган и други.

Струпясване по Ябълката

Причинител. Гъбата Venturia Inaequalis.

Устойчивост спрямо струпясванре показват сортовете: Флорина, Прима, Джонатан и други.

Слаба чувствително има при сортовете: Виста Бела, Молиз Делишес, Златна Резистентна, Джонаголд, Глостер 69 и други.

Силна чувствително има при сортовете: Златна Превъзходна, Червена Превъзходна, Старкримсон, Айвания и други.

Струпясване по Крушата

Причинител. Гъбата Venturia Pirina.

Толерантни спрямо струпясване са сортовете: Вилямова Масловка, Жифардова Масловка, Клапов Любимец и други.

Висока чувствителност имат сортовете: Попска и други.

Струпясване по Бадема

Струпясването е най-вредоносната болест по бадема в районите с влажен климат.

Причинител. Гъбата Fusicladium Amygdali.

Сравнително устойчиви спрямо струпясване са бадемовите сортове: Нонпарейл, Никитски и други.