Засаждане

Овощен Разсадник ЕТ „Стоян Господинов“

Засаждане на овощното дъръвче (за любители овощари)

При засаждане към горната почва се прибавя 0.5кг. супер фосфат, 0.250кг. калиев тор /замества се с 1кг. дървесна пепел, ако имате такава/ и 1 кофа угнил оборски тор. След запълването на дупката почвата се затъпква добре, полива се с 1 кофа вода, когато водата попие, отгоре се хвърлят още 2-3 лопати почва.

Засаждане на овощното дъръвтае (в овощни масиви)

Прави се почвен анализ на площите за засаждане (PH и запасеноста на почвата с хранителни елементи). Почистване на площите от дървета, храсти и по-големи твърди предмети. Предсеидбено торене с минерални торове. Риголване на дълбочина от 60см. до 80см. Подравняване на терена. Маркиране местата за засаждане. Изкопаване на посадъчните ямки на дълбочина 50-60см (може да стани механизирано с ямокопател/свредел/ с диаметър 60см). Същинско засаждане.

Растояние за засаждане на отделни видове и сортоподложки

Ябълки:

  Подложка ММ 106 – 4 х 2,5м

  Подложка М9 – 4 х 1.5м

Круши:

  Подложка ВА – 29 – 4 х 2,5м

  Подложка Дива круша – 8 х 7м

Дюля и Мушмула:

  Подложка ВА – 29 – 4х 4м

Череша:

  Подложка махалебка – 6 х 5м

Вишна:

  Подложка махалебка – 6 х 5м

Кайсия и Слива:

  Подложка джанка – 6 х 5м

Праскова:

  Подложка праскова – 4 х 4м

Лешник: 5 х 3м

Дрян: 4 х 2.5м