Бадем / Аспарух

Срок на зреене: 1 – 10 септември Морфология: Дърво - умерено растящо. Образува широко овална до обратно конусовидна, сравнително рехава корона. Цъфтежът е средно ...
Прочети още ...

Бадем / Приморски

Срок на зреене: 20 – 30 септември Морфология: Дървото е умерено растящо. Образува обратно конусовидна до широко кълбовидна корона. Скелетните клони израстват под ...
Прочети още ...

Бадем / Нонпарейл

Срок на зреене: 25 септември – 5 октомври Морфология: Дървото е слабо до умерено растящо. Образува закръглена, средно гъста корона. Скелетните клони израстват под ...
Прочети още ...

Бадем / Никитски

Дърво: Умерено растящо, с гъста кълбовидна корона и частично увиснали клони. Плодове: Едри до много едри, удължено овални, лесно ...
Прочети още ...