Аспарух

Срок на зреене: 1 – 10 септември

Морфология: Дърво – умерено растящо. Образува широко овална до обратно конусовидна, сравнително рехава корона. Цъфтежът е средно ранен.

Опрашители: Нонпарейл и други.

Резистентност: Има сравнително добра устойчивост на зимни и повратни мразове и суша.

Плодове: Средно едър (2.5г). Форма – продълговато–ланцетовидна, по-широка и издута към основата и заострена към върха. Черупка – тънка, мека, белезникаво кафява до светлокафява, със силно ронлив повърхностен слой. Ядка – едра, единична, добре изпълва черупката празнина, удължено елипсовидна до ланцетовидна, със заострен връх, крехка, с приятен вкус, маслено съдържание (49%) и рандеман (62%). Качество – много добро. Плодовете са пригодни за механизирано прибиране, почистване на перикарпа и изваждане на ядката.