Боскова Масловка

Срок на зреене: 25-30 септември.

Време на цъфтеж: Късен.

Плодове: Много едри, бутилковидно удължени, жълто кафяви с бронзова ръждавина, сладки, сочни. Съхраняват се до 2-3 месеца.