Червена Вилямова Масловка

Срок на зреене: 30 август – 10 септември.

Време на цъфтеж: Средно късен.

Плодове: Едри до много едри, с притъпено крушовидна форма и неравна повърхност, червено оцветени с по-тъмночервени ивици. Плодовете се съхраняват около 3 месеца в хладилни условия.