Червена Вилямова Масловка

Срок на зреене: 30 август – 10 септември.
Време на цъфтеж: Средно късен.
Плодове: Едри до много едри, с притъпено крушовидна форма и неравна повърхност, червено оцветени с по-тъмночервени ивици. Плодовете се съхраняват около 3 месеца в хладилни условия.