Ата Баба

Срок на зреене: 1 – 10 септември

Морфология: Храстът е умерено растящ, изправен, образува много издънки. Цъфтежът е ранен, а сортът е протогеничен, частично самофертилен. Притежава много добра родовитост.

Опрашители: Бадемовиден.

Резистентност: Взискателен е към почвената и въздушната влага. Притежава много добра студоустойчивост.

Плодове: Дребни (1.41г). Форма – кълбовидна, с широка основа и заострен връх. Черупка – тънка, мека (чупи се при натиск между 28-34кг), тъмнокафява, с белезникав мъх и ореол около върха. Ядка – дребна, добре изпълва черупковата празнина, отделя се почти без съединителна тъкан, с кафява обвивка, крехка ,ароматична, с 67% маслено съдържание. Рандеман: 49%. Качество – много добро.