Ран Трапезундски

Срок на зреене: 8 – 15 август

Морфология: Храст – слабо растящ, рехав, с разлята корона. Образува много издънки. Цъфтежът е средно ранен. Сортът е много родовит и плододава редовно.

Опрашители: Сортът е частично самофертилен. Проявява слабо изразена протогиния. Добър опрашител за него е сорта Бадемовиден и други.

Резистентност: Взискателен е към почвата и въздушната влага. Устойчив е на лешников пъпков акар.

Плодове: Дребни (1.46г). Форма – конусовидна до яйцевидно заострена. Черупка – тънка, мека (чупи се при натиск от 28кг), тъмнокафява, лъскава, с белезникав мъх към върха. Ядка – продълговата, много добре изпълва черупковата празнина, отделя се без съединителна тъкан, крехка, ароматична, с маслено съдържание (59%). Рандеман (59%). Качество: Отлично.