Томбул

Срок на зреене: 15 – 20 август

Морфология: Храст – умерено растящ с широко разлята форма на короната, увисващи в по-късна възраст. Сортът е много родовит.

Опрашители: Самофертилен сорт, но завързва по-добре при оплождане от сортовете Ран Трапезундски, Ата Баба и други.

Резистентност: Не е устойчив на пъпков акар и червясване на плодовете.

Плодове: Средно едри. Форма – кръгли с ребра и заострен връх. Ядка – овална и добре изпълва черупковата празнина. Тя е с отлични вкусови качества и специфичен аромат. Рандеманът: Около 59%, а съдържанието на мазнини достига до 70%.