Фантазия

Дървото е умерено-до силнорастящо, със сравнително голяма и добре обраснала кълбовидна корона. Плодните пъпки по семените клонки са разположени гъсто. Листните жлизи са бебрековидни, а цветовете розовидни. Цъвтежът е ран и изобилен. Самостерилен и родовит сорт. Чувствителен на къдравост и брашнеста мана. Сравнително устойчив на ниски зимни температури. Плодовете узряват през второто десетдневие на август около 12 дни преди Хале. Те са едри до много едри ( 74 х 72 х 69 mm ), със средно тегло 200 g, елепсовидни, почти симетрични. Кожицата е гола, лимоненожълта, покрита отчасти с размита червена окраска и сиво белезникави точици, което прави плода пъстър. Някой плодове са изцяло червено обагрени. Месото е жълто, зачервено около костилката, с червени жилки, сочно, сладко, леко възкисело, с много добри качества. Костилката е едра ( 41 х 18 х 27 mm ), със средно тегло 7,5 g, съставляващо 4% от теглото на плода, отделя се от месото, тъмна, продълговата, слабо издута, силни набраздена, с дълга шийка и неголям, слабо изострен връх.

Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние. Пригодни са и за преработка в сокове. Сравнително добре понасят маниполация и транспорт.