Андорос

Срок на зреене: 20-30 август.

Плодове: Средно едри, кълбовидни, симетрични, с добре очертана, но не дълбока коремна бразда, оранжево жълти, слабо червено оцветени на петна и ивици, слабо овласени. Плодовото месо е жълто оранжево, плътно, хрущялно фино, здраво сраснало с костилката. Плодовете са подходящи за прясна консумация и имат отлични качества за преработка.