Петричка

Дървото е умерено-до силнорастящо, с кълбовидна корона. Скелетните клони и разклонения излизат под ъгъл, близък до 45%; те са добре гарнирани в основата и средата с плодни клонки, цветните пъпки на които са разположени групово, а към върха поединично. Листните жлизи са бъбрековидни, а цветовете звънчевидни. Цъвтежът е средно ран и изобилен. Самофертилен сорт. Има много добра родовитост. Добър опрашител на Хале. Средно устойчив на ниски зимни температури. плодовете узряват през средата на септември. около 15 дни след Хале. Те са едри ( 64 х 69 х 70 mm ) със средно тегло 185 g, кълбовидни, симетрични. Връхната страна е широка, тъпозаоблена, с малка и плитка ямичка, в която е разположен малък връх. Коремният шев е плитка и широка бразда, която е добре изразена към дръжчената и връхна стран. Кожицата е дебела, лимоненожълта до жълта, покрита отчасти с размита на ивици и петна червена окраса, с дребни и фини власинки, отделя се от месото. Месото е жълто, леко зачервено около костилката, умерено плитно, сочно, с нежни жълки, възкисело-сладко, добро на вкус. Костилката е едра ( 36 х 19 х 27 mm ), със средно тегло 6,5 g, състевляващо 3,6% от теглото на плода, отделя се от месото, тъмна средно издута, с малък и изострен връх.