Сентри

Срок на зреене: 10-20 юли.

Плодове: Едри, кълбовидни, жълти, покрити с мрежеста червенина, сладки, сочни, вкусни. Костилката е средна, отделяща се. Плодовете са подходящи за преработка.