Зелена Ренклода

Срок на зреене: 10-20 август

Плодове: Едри, сплеснато кълбовидни, жълтеникаво зелени, с мътна розова руменина по огряваната страна и многобройни подкожни точици. Месото е светло кафеникаво жълто, сочно, много сладко, ароматно, с отлични вкусови качества. Костилката е средно едра и се отделя.