Ламберт

Произход и разпространение. Предполага се, че е хибрид от комбинацията Наполеон и Black Heart, отгледан от Lewelling в щата Орегон около 1848г. Разпространен е в Сащ, В щатите Калифорния, Орегон и някои европейски страни. У нас е внесен през 1960г. Основен стандартен сорт.

Агробиологична и екологична характеристика. Дървото е средно силнорастящо, с широкопирамидална корона и доминиращо положение на водача. Клоните са гарнирани много добре с майски букетчета. Сортът има задоволителна до добра студоустойчивост, но показва чувствителност към повратните мразове и късните пролетни студове. Цъфтежът е късен. Опрашват се взаимно с Козерска и Гермерсдорска. Интерстерилен е с Бинг и Наполеон. Започва да плододава средно рано, родовитостта му е умерена до добра, редовна. Много силно чувствителен е на цилиндроспориоза. Изисква глинесто-песъчливи топли почви и месторастения с добър въздушен дренаж. При продължителни валежи по време на зреенето плодовете се напукват. Плодовете узряват късно- през второто десетдневие на юли. Те са едри (24 x 24 x 21 mm), със средно тегло 8g, с красива широкосърцевидна до удълженосърцевидна форма и заоблен връх. Коремната страна е слабо издута, а коремният шев ясно очертана по-тъмночервена линия. Гръбната страна е издута откъм дръжчената ямичка и е с плика бразда. Кожицата е дебела, гланцова, тъмночевена до виненочервена, с тъмночервени петна, със слаб черен оттенък и многобройни дребни подкожни точици. Месото е плътно, хрупкаво, розовочервено, сочно, сладко, слабо кисело, с много добро до отлично мачество. Сокът е тъмночервен. Костилката е средно едра(11 x 9 x 7 mm),със средно тегло 0,3g, съставляващо 3,8% от теглото на плода, удълженояйцевидна, почти отделяща се от месото.

Технологична характеристика. Плодовете са подходящи за механизирана беритба. Имат добра издръжливост на манипулация и транспорт и добра съхраняема способност. Пригодни са за преработка в компоти.