Сумит

Срок на зреене: 1 – 10 юни, 18 – 20 дни след Бигаро Бюрла. Плод много едър около (12г).