Ърли Лори

Срок на зреене: 10 – 20 май (около 5 дни преди Бигаро Бюрла).
Морфология: Родовитостта му е добра а цъфтежът нормален.
Опрашители: Бигаро Бюрла
Резистентност: Устойчив на болести.

Плодове: Плодовете са едри, черни. Дръжка – средно дълга. Високодобивен сорт. Един от най-ранните сортове полу-хрущялки.