Ябълка / Виста Бела

Срок на зреене: 1-10 юли
Морфология: Дървото има силен растеж, короната е широко пирамидална, умерено гъста, здрави скелетни клони. Родовитостта е ...
Прочети още ...

Ябълка / Молиз Делишес

Срок на зреене: 15-20 август.
Морфология: Дървото е силно растящо, образува широка обратно пирамидална до закръглена средно гъста ...
Прочети още ...

Ябълка / Прима

Срок на зреене: 20-25 август
Морфология: Дърво - силно растящо, корона - кълбовидна до разлята и умерено гъста. Много родовит и скороплоден ...
Прочети още ...

Ябълка / Старкримсон

Срок на зреене: 10-20 септември.
Морфология: Дървото е слабо растящо със прибрано метловидна корона.
Опрашители: Айвания, Молиз Делишес, Озарк ...
Прочети още ...

Ябълка / Златна Превъзходна

Срок на зреене: 15-20 септември.
Морфология: Дърво - умерен до силен растеж.
Опрашители: Добре се опрашва от групата на Червената Превъзходна, ...
Прочети още ...

Ябълка / Голден Би

Срок на зреене: 15-30 септември.
Опрашители: Червена превъзходна и вариантите й, Грени Смит, Мелроуз, Молиз Делишес и др.
Резистентност: ...
Прочети още ...

Ябълка / Голден Рейндерс

Срок на зреене: 15-30 септември.
Морфология: В началото имат умерен до силен растеж, по късно умерен.
Опрашители: Червена превъзходна и ...
Прочети още ...

Ябълка / Флорина

Срок на зреене: 25 септември - 05 октомври.
Морфология: Дървото е със силен растеж и формира гъста корона. Скоро плоден и е с висока ...
Прочети още ...

Ябълка / Пинова

Срок на зреене: 20-30 септември.
Морфология: Слаб до умерен растеж. Встъпва бързо в плододаване и има много добра и редовна ...
Прочети още ...

Ябълка / Мелроуз

Срок на зреене: 20-30 септември.
Морфология: Дървото е умерено до силно растящо. Короната в началото е широка и обратно-пирамидално, по-късно ...
Прочети още ...