Айвания

Срок на зреене: 25 септември – 5 октомври.

Морфология: Дърво – умерен растеж. Родовитостта е обилна, но е склонен към алтернативно плододаване.

Опрашители: Червена и Златна Превъзходна, Карастоянка и Грени Смит.

Резистентност: Силно чувствителен към струпясване, с добра устойчивост на брашнеста мана. Предпочита по топлите райони в страната и добре понася сушата. За получаване на редовна и качествена продукция трябва да се отглежда на плодородни почви с висока агротехника.

Плодове: Средно едър със средна маса около (100-140г.). Форма – най-често кълбовидно-конусовидна, понякога яйцевидна. Кожица – тънка, здрава, омазняваща се, зелено-жълта, с розово-червен руменец и добре личащи сиво-кафяви точици. Месо – хрупкаво, дребнозърнесто, сочно, сладко, почти без киселини и аромат. Качество добро. Притежават отлична транспортабилност и съхраняемост.