Айдаред

Срок на зреене: 25 септември – 5 октомври.
Морфология: Дърво – умерено цъфтящо, цъфти рано и е добър опрашител.
Опрашители: Златна Превъзходна, Грени смит, Червена Превъзходна.
Резистентност: Силно чувствителен към брашнеста мана и огнен пригор.

Плодове: Едри до много едри, кълбовидни, слабо сплеснати. Кожица – размито червено. Месо – умерено сочно, кисело сладки. Съхранение – до края на ноември, в хладилни до края на март – април.