Виста Бела

Срок на зреене: 1-10 юли

Морфология: Дървото има силен растеж, короната е широко пирамидална, умерено гъста, здрави скелетни клони. Родовитостта е добра и редовна. Цъфтеж – средно рано.

Опрашители: Молиз Делишес, Айдаред и групата червена превъзходна.

Резистентност: Чувствителен е на струпясване и брашнеста мана. Има добра приспособимост към различни климатични условия.

Плодове: средно едри до едри със средна маса (145г.). Форма – плоски до плоско кълбовидни. Кожицата е здрава, жълто-зелена, с виолетово червена окраска и силен восъчен налеп. Месо- бяло, сочно и сладко, възкисело. Съхраняват се от 7-10 дни при обикновени условия, а в плодохранилища до 1 месец.