Голден Би

Срок на зреене: 15-30 септември.

Опрашители: Червена превъзходна и вариантите й, Грени Смит, Мелроуз, Молиз Делишес и др.

Резистентност: Чувствителен е на брашнеста мана и е устойчив на струпясване.

Плодове: Плодовете са едри до много едри. Кожицата е тънка, гладка, зелено-жълта до златисто жълта с едри жълто-кафяви до сиви ръждиви точици. Плодовото месо е сочно, сладко до слабо кисело, със специфичен приятен аромат – отлично качество. По устойчив на ръждавини. Съхранените плодове при обикновени условия се запазват до края на януари, а в хладилни помещения до април.