Грени Смит

Срок на зреене: 15-25 октомври.

Морфология: Дървото е силно растящо, образува голяма закръглена корона.

Опрашители: Сортовете от групата на Червена и Златна Превъзходна, Молиз Делишес, Мелроуз, Айвания.

Резистентност: Слабо чувствителен е на струпясване и е средно чувствителен на брашнеста мана. Препоръчително е да се отглежда на места с продължителна и топла есен и с осигурено напояване.

Плодове: Едри със средно тегло (180-200г.), кълбовидно конусовидни до плоско кълбовидни, с правилна форма. Кожица – дебела, здрава, мазна, интензивно-зелена в беритбена зрелост, а по късно жълто-зелена, рядко със слаб руменец. Осеяна е с многобройни светли подкожни точици и слабо личащи ръждавини по повърхността. Месо – белезникаво, дребнозърнесто, плътно, сочно, кисело, слабо сладко, приятно освежаващо. При обикновени условия се запазват до март, а в плодохранилища до май. Склонни са към образуване на горчиви подкожни петна. Понася много добре манипулация и транспорт.