Пинова

Срок на зреене: 20-30 септември.

Морфология: Слаб до умерен растеж. Встъпва бързо в плододаване и има много добра и редовна родовитост.

Опрашители: Златна Превъзходна, Айдаред и др.

Резистентност: Сортът не е чувствителен на струпясване и брашнеста мана.

Плодове: Средно едри. Форма – кълбовидно-конусовидна, правилна с гладка повърхност. Кожица: Здрава, дебела, жълтозелен основен цвят и червено-оранжев, размит или на ивици покровен цвят. Месо – жълтеникаво, сладко, кисело, с фин аромат. Могат да се съхраняват в хладилници до края на април, а в съоръжения с контролирана атмосфера до края на юни. Консумативна зрелост добиват през декември. Имат много добра транспортабилност.