Мелроуз

Срок на зреене: 20-30 септември.

Морфология: Дървото е умерено до силно растящо. Короната в началото е широка и обратно-пирамидално, по-късно кълбовидна, умерено гъста.

Опрашители: Сортовете на групата на Златна Превъзходна, Грени Смит. Не трябва да се засажда в съседство със сортовете от групата на сорт Червена Превъзходна, тъй като не могат да се опрашват помежду си.

Резистентност: Показва средна чувствителност към брашнеста мана и слаба чувствителен към струпясване.

Плодове: Плодовете са едри до много едри със средна маса около (215г), кълбовидно плоски до кълбовидно конични. Кожица – тънка, жилава, жълто-зелена, покрита в по-голямата си част от тъмночервена окраска. Месото им е бледо кремаво, сочно, сладко- кисело, фино-зърнесто, с лек аромат и много добро качество. Съхранение до януари, в хладилни помещения се съхраняват до март – април. Към края на съхранението придобиват брашнеста консистенция.