Муцу

Срок на зреене: 25 септември – 5 октомври.

Опрашители: Добри опрашители са групата на Червената Pревъзходна, Мелроуз, Грени Смит.

Резистентност: Чувствителен е на струпясване и брашнеста мана.

Плодове: Плодовете са едри до много едри със среда маса около(270г), заоблено конусовидни.Кожица- средно дебела,здрава, гладка,зелено жълтеникава,слабо мазна. Дребни подкожни белезникави точки. Устойчиви са на ръждивост. Месо- сладки, слабо кисели, ароматни, с много добро качество, крехко, сочно, дребнозърнесто. Морфология:Дърво- силно растящо.Корона- средно гъста с обратно яйцевидна форма.