Алтанова Ренклода

Произход и разпостранение. Чешки сорт, получен между 1850 и 1860 г. от градинаря J. Prochazka от костилка на Зелена ренклода. У нас е пренесен отдавна, но е застъпен слабо. Основен стандартен сорт.

Агробиологична и екологична характеристика. Дървото е силно растящо, маломощно. Короната е високо изградена, обратнопирамидална в млада възраст и широкопирамидална до кълбовидна по-късно, гъста. Стъблото и скелетните колони са дебели. Клоните са гарнирани добре, Преобладават майските букетчета. Цъфтежът е средно ран. Сортът е самостерилен. Опрашва се от Зелена ренклода, Стенлей, Кюстендилска слива, Ана Шпет и Буря. В плодо даване встъпват рано. Плододава редовно и има висока родовитост. Претижава висока сухоустойчивост и значителна устойчивост на цветните пъпки на ниски температури. Устойчив е на червени петна и слабо чувствителен на ранно кафчво гниене и ръжда. Невзискателен е към почва. Плодовете узряват в средата на август. Те са много едри ( 42 х 46 х 43 mm ), със средно тегло 46 g, кълбовидни. Коремният шев е поместен в дълбока и широка бразда. Кожицата е плътна, червеникаво-виолетова, със силен налеп. Месото е жълто, меко, нежно, сочно, много сладко, с много добро качество. Костилката е средно едра (19 х 9 х 14 mm ), със средно тегло 1,2 g, съставляващо 2,6% от теглото на плода, закръгленоелепсовидна, слабо трапчинеста, отделяща се напълно от месото. Коремният шев е със средно развит гребен, а гръбната бразда е широка и дълбока.

Технологична характеристика. Плодовете издържат на превоз, когато се оберат в непълна зрялост. Подходящи са за консумация в прясно състояние и за преработка.