Анджелино

Срок на зреене: 1-10 октомври.

Плодове: Много едри, плоско закръглени, тъмно виолетови, с малка отделяща се костилка. подходящи за прясна консумация и нектар.