Никитски

Дърво: Умерено растящо, с гъста кълбовидна корона и частично увиснали клони.
Плодове: Едри до много едри, удължено овални, лесно чупливи.