Приморски

Срок на зреене: 20 – 30 септември

Морфология: Дървото е умерено растящо. Образува обратно конусовидна до широко кълбовидна корона. Скелетните клони израстват под сравнително остър ъгъл, обрасли са много добре с майски букетчета. Цветовете са средно големи, розово-бели. Цъфтежът е късен. Има много добра и сравнително редовна родовитост.

Опрашители: Кримски и други.

Плодове: Средно едър (2.8г), доста изравнен по форма и големина. Форма – продълговато полу-лунна, с малък връх. Черупка – тънка, твърда (чупи се при натиск 19кг), светлокафява, в отделни участъци липсва повърхностният слой. Ядка – единична, овално- елипсовидна до удължено яйцевидна, крехка, сладка, с кафеникава набръчкана кожа и (63%) маслено съдържание. Рандеман (48%). Качество: много добро.